Zdjęcia rentgenowskie stały się nieodzownym elementem wspomagającym pracę dentysty, laryngologa, chirurga. To dzięki nim możemy zajrzeć w głąb naszego organizmu, ocenić jego stan i prawidłowo zaplanować leczenie.

Aby wykonać badanie CBCT/pantomograficzne/cefalometryczne niezbędne jest skierowanie od lekarza, na którym określone muszą być: rodzaj badania, wielkość pola obrazowania (5x5, 8x9, 13x10, 18x10) i wskazane miejsce badane.


Tomografia wiązki stożkowej (CBCT), panorama 3DTomografia wiązki stożkowej jest badaniem wykorzystującym promieniowanie RTG. Podczas jednego obrotu aparatu wokół głowy, wykonywane są zdjęcia, które po odpowiedniej obróbce cyfrowej tworzą trójwymiarowy model badanej okolicy. Dzięki bardzo czułym sensorom i pojedynczemu obrotowi głowicy pacjent narażony jest na ponad dziesięciokrotnie niższą dawkę promieniowania niż w przypadku konwencjonalnej tomografii komputerowej. Uzyskany obraz pokazuje szczegóły budowy twarzoczaszki z dokładnością od 0.08 do 0.3 mm! (zależne od wielkości pola obrazowania i jakości badania).

Jedno badanie CBCT zastępuje zdjęcia zębowe, panoramiczne, cefalometryczne, zgryzowe oraz stawu skroniowo-żuchwowego, przez co dostarcza lekarzowi wiele informacji dotyczących wzajemnego położenia struktur i ich kształtu, np. jak wygięte są korzenie zębowe, jaka jest realna długość i kształt kanałów korzeniowych, jak biegną nerwy, jaki jest kształt zatok i wiele innych.

Badanie 3D jest niezastąpione w implantologii. Przy pomocy pantomografu lekarz tylko w przybliżeniu określa wysokość wyrostka kostnego, ale nie ma żadnych informacji o jego kształcie, o grubości warstwy korowej i gąbczastej kości. Dzięki programowi Ez3D do obrazowania badania możliwe jest zaplanowanie kształtu i wielkości, położenia implantu i określenie klasy kości wokół niego, co zwiększa przewidywalność zabiegu.

Zdjęcie panoramiczne obarczone jest błędem, związanym z powiększeniem obrazu od 16 do 30%. Badanie CBCT pozbawione jest zniekształceń i ma skalę 1:1, co umożliwia dokonywanie rzeczywistych pomiarów długości i kątów w dowolnym miejscu badanych struktur. Co więcej, możliwe jest określenie nie tylko pola, ale również objętości, dzięki czemu lekarz może np. przygotować odpowiednią ilość materiału kościotwórczego i wielkość membrany przy zabiegu augmentacji!
Tomografia wolumetryczna umożliwia obrazowanie zębów zatrzymanych. Lekarze ortodonci zlecają badanie 3D przed podjęciem leczenia m.in. przed wprowadzaniem zęba zatrzymanego do łuku. Podobnie informacje są potrzebne chirurgowi przed usuwaniem dolnych zębów mądrości, ze względu na mocno zakrzywione korzenie i bliskość nerwu zębodołowego dolnego itp.

Tomografię CBCT można również wykorzystać w laryngologii przy badaniu zatok obocznych nosa oraz ocenę drożności górnych dróg oddechowych!
Jednoznacznie można stwierdzić, że obrazowanie wolumetryczne dostarcza więcej informacji diagnostycznych niż zdjęcie panoramiczne czy zębowe, przez co daje możliwości wcześniejszego i dokładniejszego rozpoznania choroby, a tym samym skuteczniejszego leczenia.

Koszt badania CBCT zależy od wielkości pola obrazowania i wynosi:

- 5x5, 8x9 - 200 zł - najczęściej używane do leczenia endodontycznego, planowania implantów, badanie części uzębienia

- 13x10 - 250 zł - planowanie implantów, obrazowanie wszystkich zębów łącznie z dolnymi ósemkami, zatok szczękowych, ocena drożności dróg oddechowych

- 18x10 - 300 zł - jednoczesne obrazowanie obydwu stawów skroniowo-żuchwowych, obrazowanie odcinka szyjnego kręgosłupa, ocena drożności dróg oddechowych.


PantomografiaPantomogram jest podstawowym badaniem rentgenowskim w stomatologii, dającym niemal pełen obraz żuchwy, części twarzoczaszki, zębów i przyzębia. Funkcja MAGIC PAN tworzy bardziej wyraźny obraz panoramy. Jest uzyskiwany poprzez eliminację zniekształconych i zamazanych obrazów spowodowanych niewłaściwym pozycjonowaniem pacjenta.

Cyfrowe zdjęcie pantomograficzne przydaje się zawsze w sytuacjach, w których niezbędna jest podstawowa kontrola stanu uzębienia, stawów oraz kości szczęki i żuchwy.

Nowoczesny aparat Vatech Green18 umożliwia wykonanie zdjęcia panoramicznego, które standardowo powinno być wykonywane u każdego pacjenta co dwa lata w celu oceny stanu zębów, kości i zatok. Jest to podstawowe badanie stomatologiczne, niezbędne przy tzw. przeglądzie stomatologicznym.

Cena badania wynosi 70zł.


CefalometriaZdjęcie cefalometryczne umożliwia bardzo dokładną diagnostykę budowy twarzoczaszki oraz precyzyjne planowanie leczenia ortodontycznego i protetycznego, gdyż dokładnie zobrazowane są struktury kostne i tkanki miękkie (skóra) pacjenta.

Zdjęcie cefalometryczne umożliwia bardzo dokładną diagnostykę budowy twarzoczaszki oraz precyzyjne planowanie leczenia ortodontycznego i protetycznego, gdyż dokładnie zobrazowane są struktury kostne i tkanki miękkie (skóra) pacjenta.

Koszt badania wynosi 70 zł

Badanie cefalometryczne jest konieczne przy planowaniu leczenia ortodontycznego. Na jego podstawie lekarz ortodonta diagnozuje wady zgryzu, określa sposób leczenia, kontroluje jego efekty.


POBIERZ SKIEROWANIE